بایگانی‌ ماهانه: آبان ۱۳۹۷

منتقد ۲

سیاه، سفید و طیف‌های خاکستری

منتقد یا داور؟ منتقد کلمه عجیب و مبهمی است، شامل همه چیز می‌شود و دقیقا هیچ کدام از آن‌ها نیست، مثل فیلم‌های عاشقانه همه دوست دارند آخر کار منتقد را ببینند، آن‌جا که می‌گوید...

پذیرش ۲

رشد فردی و شعارهایش

آمده‌ام کتابخانه تا کمی با خودم خلوت کنم و کجا بهتر از کتابخانه برای خلوت کردن با خویش، برای روبه‌رو شدن با بخش‌های ناشناخته‌ای که آدمی مجبور است با آن‌ها سروکله بزند. از خودم...

نوشتن ۰

چرا از نوشتن می‌ترسم؟

نوشتن هراسناک است، نوشتن، دادن اختیار از کف و سپردن خود به نیرویی است که نمی‌دانی چیست. از نوشتن می‌ترسم، از انگشتان دستم، از وقتی که قلم به دست می‌گیرم یا زمانی که مثل...

منتقد ۰

منتقد، مشاهده‌گر نیمه‌تاریک

برای اینکه ببینم چشمانم را می‌بندم پل گوگن   منتقدان همیشه متهم به ناتوانی در خلق هستند. آن‌ها را متهم می‌کنند که به دنبال دستاویزی می‌گردند تا به بهانه آن، خود و عقده‌هایشان را...