دسته: نقد

پذیرش ۲

رشد فردی و شعارهایش

آمده‌ام کتابخانه تا کمی با خودم خلوت کنم و کجا بهتر از کتابخانه برای خلوت کردن با خویش، برای روبه‌رو شدن با بخش‌های ناشناخته‌ای که آدمی مجبور است با آن‌ها سروکله بزند. از خودم...

منتقد ۰

منتقد، مشاهده‌گر نیمه‌تاریک

برای اینکه ببینم چشمانم را می‌بندم پل گوگن   منتقدان همیشه متهم به ناتوانی در خلق هستند. آن‌ها را متهم می‌کنند که به دنبال دستاویزی می‌گردند تا به بهانه آن، خود و عقده‌هایشان را...