دسته: نیمه تاریک

منتقد ۰

منتقد، مشاهده‌گر نیمه‌تاریک

برای اینکه ببینم چشمانم را می‌بندم پل گوگن   منتقدان همیشه متهم به ناتوانی در خلق هستند. آن‌ها را متهم می‌کنند که به دنبال دستاویزی می‌گردند تا به بهانه آن، خود و عقده‌هایشان را...