دسته: وبلاگ

۰

یک عدد زیبا مغربی

نوشتن و عکس گرفتن از «من» یکی از سخت‌ترین کارهای دنیا است. من کیستم؟ آیا من همان اسمم هستم؟ در حالی‌که در بسیاری از مراکز رسمی با شماره‌ ملی‌ یا شماره کارت اعتباری‌ام بیشتر...

پذیرش ۲

رشد فردی و شعارهایش

آمده‌ام کتابخانه تا کمی با خودم خلوت کنم و کجا بهتر از کتابخانه برای خلوت کردن با خویش، برای روبه‌رو شدن با بخش‌های ناشناخته‌ای که آدمی مجبور است با آن‌ها سروکله بزند. از خودم...

نوشتن ۰

چرا از نوشتن می‌ترسم؟

نوشتن هراسناک است، نوشتن، دادن اختیار از کف و سپردن خود به نیرویی است که نمی‌دانی چیست. از نوشتن می‌ترسم، از انگشتان دستم، از وقتی که قلم به دست می‌گیرم یا زمانی که مثل...

نیمه تاریک ۲

نیمه تاریک علیه کمال‌گرایی

حتما شما هم با شنیدن واژه نیمه تاریک، یاد کتاب نیمه تاریک وجود دبی فورد می‌افتید. کتاب دبی فورد یکی از بهترین کتاب‌ها درباره شناخت سایه‌ها و روش‌های شناخته شده یونگ در این زمینه...