برچسب: خودابرازی

نوشتن ۰

چرا از نوشتن می‌ترسم؟

نوشتن هراسناک است، نوشتن، دادن اختیار از کف و سپردن خود به نیرویی است که نمی‌دانی چیست. از نوشتن می‌ترسم، از انگشتان دستم، از وقتی که قلم به دست می‌گیرم یا زمانی که مثل...

حرف زدن ۲

لطفا حرف بزنید

نقدی بر کتاب «چرا باید زیادتر حرف بزنیم» نوزاد تازه به دنیا آمده مسلماً از دنیای آدم‌بزرگ‌ها، حرف‌ها و مناسباتشان چیزی سر درنمی‌آورد اما با بزرگ‌تر شدن، نشستن، دندان درآوردن آرام‌آرام تمام تلاشش را...